komnata solna / walory relaksacyjne / koloroterapia

Koloroterapia

Moc barw jest częścią naturalnej energii wszechświata. Otaczające nas kolory to część widma naturalnej energii emanującej ze Słońca. Wchodzą one w reakcje z naszą własną energią. Od najdawniejszych czasów stosowane do uzdrawiania udowodniły swoją terapeutyczną skuteczność. Nasze oczy przekształcają energię barw w energię chemiczną wzmacniając siły odpornościowe. Kolory są potężnym narzędziem przydatnym w leczeniu całego szeregu chorób, począwszy od drobnych dolegliwości takich jak: bóle głowy i apatia, do przewlekłych zaburzeń w przypadku których powodują przywrócenie równowagi i ożywienie energii w całym ciele.
Naukowo udowodniono, że leczenie kolorowym światłem przynosi znaczące korzyści dla ludzkiego organizmu. Według najnowszych badań skóra jest w stanie wchłonąć światło kolorowe, jego drgania i przekazać je dalej wewnątrz ciała. Dzięki procesom zachodzącym w skórze, światło może pobudzać siły odpornościowe i regeneracyjne organizmu, osłabiając objawy chorobowe i zapobiegając przyczynom. Kolorowe światło ma silny wpływ na organizm człowieka przywracając równowagę. Sukces koloroterapii można wyjaśnić w ten sposób: choroba jest wyrazem braku pewnych częstotliwości (drgań) w komórkach jednego lub więcej organów. Odpowiadają one falom widma kolorowego. Jeśli uzupełni się ten niedobór drgań poprzez naświetlenie barwą, brak ten zostanie wyrównany, a sprawność organu wzrasta.

Polityka Prywatnosci | Koloroterapia